TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT ĐỒ HỌA ĐƯƠNG ĐẠI

Địa điểm: Quốc Oai, Hà Nội
Chủ đầu tư: Mr Đức
Năm thực hiện: 2017
Chức năng chính của công trình là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ...

TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN VUA RỘC

TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN VUA RỘC
Địa điểm: xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Chủ đầu tư: UBND xã Vũ An - Công ty Thép Nhật Quang...

Thong ke