KHU ĐÔ THỊ VÀ CÔNG VIÊN HỒ CÂY DU

Dự án: Quy hoạch chi tiết 1/500
Chủ đầu tư: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Quy mô: 105ha
Ý tưởng thiết kế

KHU TÁI ĐỊNH CƯ TẠI CHỖ AN BÀNG

Dự án: Quy hoạch chi tiết 1/500
Chủ đầu tư: Tập đoàn HB
Quy mô: 40ha
Ý tưởng thiết kế
Chi tiết ý tưởng thiết kế

QUẢNG TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỘI AN

Dự án: Concept quy hoạch chi tiết 1/500
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển đô thị Bắc Hội An
Quy mô: 40ha
Ý tưởng thiết kế

KHU TÁI ĐỊNH CƯ LÀNG CHÀI

Dự án: Quy hoạch chi tiết 1/500
Chủ đầu tư: UBND Huyện Điện Bàn
Quy mô: 15ha
Ý tưởng thiết kế

QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ MỚI HÀ QUANG

Dự án: Quy hoạch chi tiết 1/500
Chủ đầu tư: Công ty CP bất động sản Hà Quang
Quy mô: 58ha
Ý tưởng thiết kế

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI SÀI THÀNH

Dự án: Concept quy hoạch chi tiết 1/500
Chủ đầu tư: Công ty CP phát triển đô thị Bắc Hội An
Quy mô: 40ha
Ý tưởng thiết kế

Thong ke