Có 1 kết quả tìm kiếm cho "BDQ OFFICE IN HA LONG CITY"

BDQ OFFICE IN HA LONG CITY

Địa điểm: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh


Chủ đầu tư: BDQ Company


Dịch vụ: Thiết kế Kiến trúc


Năm thực hiện: 2014

Thong ke