Có 2 kết quả tìm kiếm cho "THE LITTLE WORLD VILLAGE RESORT IN HOI AN CITY"

THE LITTLE WORLD VILLAGE RESORT IN HOI AN CITY

Quy mô: 50 ha


Địa điểm: khu Bắc Hội An, thành phố Hội An, Quảng Nam


Dịch vụ: Thiết kế Quy hoạch chi tiết | Thiết kế Kiến trúc Công trình


Năm thực hiện: 2016

THE LITTLE WORLD VILLAGE IN HOI AN CITY

Quy mô: 50 ha


Địa điểm: khu Bắc Hội An, thành phố Hội An, Quảng Nam


Dịch vụ: Thiết kế Quy hoạch chi tiết | Thiết kế Kiến trúc Công trình


Năm thực hiện: 2016

Thong ke