Có 1 kết quả tìm kiếm cho "TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT ĐỒ HỌA ĐƯƠNG ĐẠI"

TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT ĐỒ HỌA ĐƯƠNG ĐẠI

Địa điểm: Quốc Oai, Hà Nội


Chủ đầu tư: Mr Đức


Năm thực hiện: 2017


Chức năng chính của công trình là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đồ họa đương đại. Cũng là trại sáng tác, địa điểm giao lưu nghề nghiệp cho nhiều nghệ sỹ đồ họa. Công trình này là dấu mốc của sự đóng góp mang đầy tính nhân văn cho hội họa nước nhà của Chủ đầu tư.

Thong ke