BDQ OFFICE IN HA LONG CITY

Địa điểm: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Chủ đầu tư: BDQ Company
Dịch vụ: Thiết kế Kiến trúc
Năm thực hiện: 2014

TRỤ SỞ CỤC THỐNG KÊ TỈNH CAO BẰNG

Dự án: Trụ sở cục thống kê tỉnh Cao Bằng
Chủ đầu tư: Cục thống kê tỉnh Cao Bằng
Quy mô: 2000 m2 XD - 4 tầng
Năm thiết kế: 2011 - Năm hoàn ...

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG MỸ ĐÌNH 2

Địa điểm: Mỹ Đình II, Hà Nội
Chủ đầu tư: Mr Lê - Ms Hương
Dịch vụ: Thiết kế Kiến trúc
Năm thực hiện: 2017

NQS COMPLEX BUILDING

- Địa điểm: Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Hà Nội
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Thép Nhật Quang
- Dịch vụ: Thiết kế Kiến trúc & Nội thất | Thi công ...

MICOM PLAZA

Địa đểm: Thành phố Nam Định
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Micom
Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc
Năm thực hiện: 2012

TRỤ SỞ CỤC THỐNG KÊ BẮC CẠN

Địa điểm: thành phố Bắc Cạn
Chủ đầu tư: Cục thống kê tỉnh Bắc Cạn
Dịch vụ: Thiết kế Kiến trúc
Năm thực hiện: 2013

Thong ke