TRỤ SỞ CỤC THỐNG KÊ BẮC CẠN

Địa điểm: thành phố Bắc Cạn
Chủ đầu tư: Cục thống kê tỉnh Bắc Cạn
Dịch vụ: Thiết kế Kiến trúc
Năm thực hiện: 2013

TRỤ SỞ CỤC THỐNG KÊ TỈNH YÊN BÁI

THIẾT KẾ CỤC THỐNG KÊ TỈNH YÊN BÁI
Chủ đầu tư: Cục thống kê tỉnh Yên Bái
Địa điểm: thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Năm thực hiện: 2013

VĂN PHÒNG AN PHÁT COMPANY

Địa điểm: Đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Chủ đầu tư: CTCP Quốc tế An Phát
Dịch vụ: Thiết kế Nội thất & Thi công hoàn thiện trọn gói
Năm ...

Văn phòng vinafco

THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG VINAFCO
Chủ đầu tư: Công ty Vinafco
Quy mô: 600 m2
Dịch vụ: Thiết kế & Thi công hoàn thiện Nội thất
Năm ...

Thong ke